6 Ağustos 2006 Pazar

Ma Gıbrız Türk Hava Yolları'nı batırdıngız?

Ma dovru mu be Memedali Talat gardaş? Gıbrız Türk Hava Yolları'nı (GTHY) batırdıngııız?
Haçanda? Bu yerimoyu Türkiye'ye yalvar yakar özelleştirmeden alalı daha bir sene olmadı? Aceleniz neyidi ya a oğlum?
Bu işden annayan birkaç gişiye telefon eddim. Baa söylediklerin göre geçen seneki zarar 4.5 milyon dolarımış. Bu sene ilk altı ayda 11.5 milyon dolar daha gaybetmişler.
Be gardaş, daha yaz bitmedi. Bunun daa sombaharı var, gışı var. Bunnar böyle gidersa ... Vallahi bilmem artık, yıl sonuna kadar ... Peee!
Memedali gardaş. Kusura bakma. Gabahatı sana bulurum, başından açık gonuşayım. Be gardaş, ne luzum varıdı Ahmet Derya'yı getirsiniz GTHY'nin başına, bu işden annayan adam varıkana? Adam ilkokul muallimi. Deylim saa geldi. "Memedali Bey, ben yıllarca Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne hizmet eddim. Partimizi igdidara daşıdık. Ben da isderim olayım bir müdürcük. Daha açık gonuşayım, isderim olayım GTHY müdürcük" dedi.
Farazam böyle gonuşdu.
Ne demedin genne: "Be Ahmet gardaş, işden geçesin GTHY başına ama sen ne annan, be gavvole, bu yerimo işden? Kaç defa bindin be tayyareye? Be gavvole, sana Airbus desem başını galdırıp havada otobüs araycang. Bu iş Angolem'de çorba içmeye benzemez."
Dedimin?
Demedin.
Oh ne güzel! Annam de bana, lokum alayım sana!
Sen o gambana kafalı UBP'lileri harranga edip iktidara gelince biz zanneddik adam gayırma bitecek. İş bilenler iş yapacak. Sen aldıng muallimi yabdıng melmeketin en böyük şirketine genel müdür. E tabii androş oldu.
Bir da hiiic kontrol edmeding. Habering var mı, seninki işe 200 gişi daha almış 200 gişi çıkaracağına. İlk altı ay devlet yüzde 7 zam vermiş, seninki %9. Devlet 13.5 ay maaş verir her sene, bu verir 14.
Ne demeding be Memedali gardaş genne: "Yediği bulleze bak! Ma nerden bulacang be bezobullo kafalı parayı da ödeyesing?"
Duyduğuma göre Tayyip Beyiden para isdemişsiniz. O da "vermem" demiş. Vermez tabbi. Abolohurno! Haçana bir bu Türkiye size para verecek be gardaş? Hangi parayı verecek? Bee, Vallahi AYEMEF çakısdez gibi ezer genni ossat. Postekisini söker.
Belki sen deding: Urumlar Cyprus Airways'i batırdı, biz da GTHY'yi batıralım. Urumlarına her saha eşitlik demedi miyik? Bir onnardan bir bizden. Onnarınki baddı, bizimki batmadı, Gıbırz tezimiz iflas eder.
Eee? Şimdi ne deyceng Ahmed gardaşa? "Yüzüne gözüne suvadın! Allah'tan dilerim, afacan ölümü büksün seni" deyceng?"
Bırakacang gitsin tumbalabaş, yoksa virra virra bütceden para vereceng?
Vallahi, gardaccığım, yerlerde cirilensen bu şirketi gurtamang, saa söyleyim, başına doğru dürüst birini getirip gurrada politkacıları uzak dudmassang.
Ma nerde gezer.
Arendez gurendez! Biz da boşuna gonuşuruk.